Horsens Boldklub · Vestergade 92 · 8700 Horsens · Tlf. 20 57 03 69

Nyheder

Generalforsamling 2019

december 28, 2018

Generalforsamling i Horsens Boldklub!

Lørdag den 5. Januar 2019 kl. 15:00 afholdes der generalforsamling i Horsens Boldklub’s lokaler i Vestergade 92.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag skal være klubben i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne Jan Johansen.


Horsens Boldklub